info@adongsafety.vn   
0909 568 729     
0909 168 729     
(08) 6687 2929   

Ủng cách điện hạ thế Vicadi 30KV

30KV VICADI -ỦNG CÁCH ĐIỆN HẠ THẾ

Ủng cách điện hạ thế Vicadi 30KV

– Vật liệu: Cao su thiên nhiên
– Tiêu chuẩn: TCVN 5586 – 1991
– Điện áp kiểm tra: 30KV
– Thời gian kiểm tra: 1 phút
– Đòng dò đạt: ≤ 9mA

Xuất xứ: Vicadi – Việt Nam

Share: