CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng từ ngày mua. Lưu ý chính sách bảo hành này không áp dụng với sản phẩm nằm trong trường hợp sau:

+ Đã qua sử dụng;
+ Không có biên nhận giao hàng  hoặc hóa đơn bán hàng từ Adongsafety.

________________________________________