info@adongsafety.vn   
0909 568 729     
0909 168 729     
(08) 6687 2929   

CN04 GĂNG TAY CHỐNG AXIT MÀU ĐỎ